Kamne Gorice iz zraka

Kamne Gorice iz zraka

Kamne Gorice iz zraka Radovljica Slovenija - Beautiful aerial view of an old iron-forging village of Kamna Gorica. Due to a network of water canals and little bridges, earning it the name "Little Venice". Enjoy it with traditional Slovenian music in background. Kamna Gorica je gručasto naselje v Občini Radovljica. Kamna gorica je prvič neposredno omenjena na 101. strani temeljnega radovljiškega urbarja iz leta 1498 pod imenom Stainpüchl (hrani ga AS v Ljubljani).Kamna Gorica leži v ozki dolini potoka Lipnica pod severnimi obronki Jelovice. Kamna Gorica je staro fužinarsko naselje. Začetki železarstva segajo v 14. stoletje, ko se je začela razvijati vzporedno s sosednjo Kropo. Glavni proizvod so bili žeblji. Stari plavž je obratoval do 1872, usodno pa je bilo že leto 1828, ko je izbruhnil velik požar, ki je uničil 35 stanovanjskih hiš in mnogo gospodarskih objektov. Ročno žebljarstvo v vigenjcih, ki jih je bilo nekdaj 10 se je sredi 20. stoletja umaknilo v Tovarno vijakov Plamen v Kropo.V naselju prevladujejo večinoma nadstropne v 18. stol. predelane zidane hiše. Ohranjanih je nekaj bogato okrašenih hiš fužinarskih rodbin. Med njimi sta najpomembnejši priči nekdanjega razcveta Kappusova graščina in rojstna hiša pesnika in politika dr. Lovra Tomana. Delno sta ohranjani dve nekdanji kovačnici, na mestu nekdanjega plavža pa je spomnik padlim v drugi svetovni vojni. Zaradi številnih vodnih kanalov in mostov se je naselja prijelo ime Slovenske Benetke. V Kamni Gorici je bil rojen slikar Matevž Langus. Od tu izvira tudi rodbina Kappus, ki je bila leta 1693 zaradi zaslug v železarstvu povzignejna v plemiški stan (plemeniti Pichelstein). V Kamni Gorici sta bila rojena misijonar Marko Anton Kappus in pravnik dr. Karel Jožef Kappus pl. Pichelstein. Župnijska cerkev sv. Trojice je bila postavljena 1652 in leta 1754 prezidana in povečana. V cerkvi so med drugimi oljnimi slikami tudi Langusove slike

TheInfiniteOptimist
1220 18/09/2014 1,997
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (8 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: