Caernarfon Castle

1636 20/04/2015 9
Rate this post

Caernarfon Castle

Castles from the Clouds: Caernarfon Castle / Cestyll o’r Cymylau: Castell Caernarfon. Caernarfon Castle, Castle Ditch, Caernarfon, United Kingdom.Caernarfon Castle was designed to appear intimidating and, as a result, is still considered to be one of the most impressive castles in Wales today.The aerial video allows the viewer to get a close look at the castle’s unusual polygonal towers, with the Eagle Tower being the most impressive of these.The site of this great castle had previously been the location of a Norman motte and bailey castle and before that a Roman fort stood nearby. The first English Prince of Wales, Edward II was born in the castle in 1284 and in 1969 the investiture of the current Prince of Wales, HRH Prince Charles, took place there.Wrth gynllunio Castell Caernarfon, y bwriad oedd codi ofn a gwneud iddo ymddangos yn fygythiol. O ganlyniad mae’n cael ei ystyried yn un o’r cestyll mwyaf trawiadol yng Nghymru hyd heddiw. Mae’r fideo o'r awyr yn galluogi'r gwyliwr i gael golwg fanwl ar dyrau anarferol y castell, sy'n amlonglog, a'r mwyaf trawiadol o'r rhain yw Tŵr yr Eryr.Arferai castell tomen a beili Normanaidd fod ar safle’r castell gwych hwn, a chyn hynny, safai caer Rufeinig gerllaw. Cafodd Edward ll, y cyntaf o Dywysogion Cymru i fod o dras Saesnig, ei eni yn y castell yn 1284 ac yna, yn 1969, yno y cynhaliwyd arwisgiad y Tywysog Cymru presennol, sef EUB y Tywysog Charles.