Castell Coch

1286 21/04/2015 9
Rate this post

Castell Coch

Castles from the Clouds: Castell Coch - Cymru o'r Awyr: Castell Coch, Cardiff, United Kingdom.Filmed as part of a new series of videos that showcase Cadw's historic monuments from the air. Resting on ancient foundations, Castell Coch is relatively modern as it was built for the third marquess of Bute who wanted a rural retreat from his home in Cardiff Castle.When designing the castle, 'eccentric genius' William Burges was given free rein by his paymaster as you can tell from the dazzling ceilings and lavish furnishings throughout.Ffilmiwyd fel rhan o gyfres newydd o fideos yn dangos henebion hanesyddol Cadw o'r awyr. Er mai ar sylfeini hynafol y saif Castell Coch, mae'n gymharol fodern. Cafodd ei adeiladu ar gyfer trydydd ardalydd Bute a oedd am gael encil gwledig yn ogystal â'i gartref yng Nghastell Caerdydd. Cafodd yr 'athrylith ecsentrig' William Burges rwydd hwynt gan ei dâl-feistr wrth ddylunio'r castell, fel y gwelwch o'r nenfwd trawiadol a'r dodrefn anhygoel drwy'r castell i gyd. Mae rhagor o wybodaeth am y safle hwn ar gael yma