Hrad Beckov

Hrad Beckov

Hrad Beckov Castle Aerial View Beckov, Slovakia Hrad Beckov sa majestátne týči na 60 metrov vysokom strmom brale nad obcou rovnakého mena neďaleko rieky Váh, kde už od 13. storočia strážil obchodnú cestu, vedúcu Považím. Bol hradom kráľov, mocných veľmožov a rytierov, hradom, ktorý odolal Tatárom aj Turkom. Jeho minulosť je opradená povesťami, ktoré umocňujú romantiku jeho dnešnej podoby.Archeologické nálezy preukazujú existenciu ľudských osídlení v oblasti Beckova už od polovice staršej doby kamennej (Paleolit 270 000 – 23 000 rokov pred n. l.). Beckovské bralo pre jeho strategickú polohu pri severo–južnej obchodnej ceste a pri brode cez rieku Váh sa stalo stanovišťom hliadok a počas Veľkej Moravy (9. – 10. storočie n. l.) bolo na ňom vybudované valové zemné opevnenie s drevenou palisádou na korune valu. Prvá písomná zmienka o hrade Beckov pod názvom Castrum Blundix („Hrad Bludište“) sa nachádza v listine nitrianskeho župana Tomáša z roku 1208. Hrad (Castrum Blundus) sa spomína i v Anonymovej kronike písanej začiatkom 13. storočia n. l.. Názov Blundix – „Bludište“ hrad dostal kvôli zložitému usporiadaniu jeho objektov a priestorov. Názov hradu uvádzaný v historických prameňoch sa v priebehu niekoľkých storočí postupne menil: Blundix – Blundus – Blondich – Bolondus – Bulunduz – Bolondócz. 

RichyWien

1422 19/04/2015 212
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: