Hrad Sklabiňa

Video no longer available.

Hrad Sklabiňa

Sklabinský hrad-Sklabina castle.Sklabinský Podzámok, Slovakia.Hrad sa prvý krát spomína v roku 1222. Predpokladá sa, že jeho výstavba je dielom magistra Donča. Od roku 1337 sa hrad stáva župným hradom. V r.1404 ho nariadil opevniť uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Dominantnou časťou zrejme bola masívna obvodová hradba vymedzujúca neveľký areál pevnosti. V priebehu 14. storočia Sklabiňu spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí zároveň mali titul turčianskych županov. V r.1434 hrad v dôsledku útoku husitov vyhorel. V rámci rekonštrukcie sa pevnosť rozšírila o predhradie, s polygonálnymi baštami, obopínajúce po obvode horný hrad. Koncom 15. storočia bol hrad majetkom Jána Korvína, ktorý opevnenie predhradia zosilnil ďalšou baštou a plochu hradného jadra rozšíril o vežu s neskorogotickou kaplnkou. V r.1540 Sklabiňu získavajú Révayovci a ich panovanie na Sklabini trvalo nepretržite až do 1947, v tomto roku im všetky majetky skonfiškovali komunisti (viac ako 3700 ha). Od počiatku svojho pôsobenia venovali zdokonaleniu hradu značnú pozornosť - pred bránou vyrástlo opevnené predbránie a v jeho tesnej blízkosti aj polygonálna delová bašta. Už na začiatku 17. storočia však nad obranou prevládla potreba pohodlnejšieho bývania a tak Peter Révay v roku 1610 delovú baštu a predbránie zmenil na kaštiel. Funkciu vonkajšieho opevnenia prebral nový okruh hradieb so vstupnou bránou zovretou dvojicou prízemných bášt. hradsklabina-donjon.sk

DJISLOVAKIA

 

1345 02/05/2015 212
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: