Kasteel Oldenaller Putten

1870 29/01/2016 17
Rate this post

Kasteel Oldenaller Putten

Kasteel Oldenaller Putten Dji Phantom 2 Gopro Nederland Drone(The Netherlands drone)Oldenhaller, Putten, Netherlands/Markant punt op Oldenaller is het kasteel uit 1655, dat zelf niet toegankelijk is. In 1850 is het oude bos gekapt en opnieuw aangelegd. De oorspronkelijke gracht is gedempt en er zijn nieuwe waterpartijen aangelegd in landschapsstijl door Zocher. Ook het kasteelpark heeft deze stijl. Er huist een kolonie blauwe reigers van ongeveer honderd paar. Ook leven er veel vleermuizen; Natuurmonumenten organiseert daarom regelmatig speciale vleermuisexcursies op Oldenaller. Hou de activiteitenagenda in de gaten.Naast het kasteel ligt biologische boerderij Klein Oldenaller. De landbouwgronden zijn omzoomd met houtwallen en doorsneden door beken en sloten. Dit maakt Oldenaller tot een kleinschalig hoeven- of kampenlandschap waar het fijn wandelen is. Tip: wandel over het Oldenallerpad (8 km), een van de klompenpaden in Nederland.De hakhoutbosjes zijn voedsel- en verblijfplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren als bunzing, hermelijn en das. Langs de beken groeit goudveil. Op de hogere voedselarme grond komen moeraswolfsklauw, snavelbies en klokjesgentiaan voor. Het landgoed is een groene natuurschakel in de overwegend agrarische Gelderse Vallei.Natuurmonumenten verandert op Oldenaller landbouwgrond in natte bloemrijke graslanden en zo ontstaan er net als vroeger bosjes en natte hooilanden langs de beek. Dankzij zorgvuldig heidebeheer op de hoger gelegen gronden zijn bijzondere planten en insecten terug van weggeweest. www.natuurmonumenten.nl