Klasztor w Czerwińsku nad Wisłą

1434 03/12/2016 96
Rate this post

Klasztor w Czerwińsku nad Wisłą

Klasztor w Czerwińsku nad Wisłą z lotu ptaka - Kościół romański oraz klasztor Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Czerwińsku zbudował biskup płocki Aleksander (1129-56). W kościele tym pw. Zwiastowania NMP w głównym ołtarzu znajduje się obraz M.B. Czerwińskiej malowany przez Łukasza z Łowicza w 1612 r., ogłoszony cudownym w r. 1648 przez biskupa płockiego Ferdynanda. Czerwińsk odwiedzali książęta mazowieccy i królowie polscy (Jagiełło, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz). W 1819 r. nastąpiła kasata opactwa czerwińskiego. W r. 1855 parafią administrowali Kanonicy Regularni, w latach 1855-1923 księża diecezjalni. Za staraniem księdza proboszcza Eugeniusza Gruberskiego, ksiądz arcybiskup Antoni Nowowiejski powierzył w 1923 r. parafię z ruinami klasztoru Towarzystwu Salezjańskiemu. Salezjański dom zakonny został erygowany w tymże roku pw. Serca Jezusowego. W odbudowującym się klasztorze umieszczono nowicjat, czynny w latach 1924-1966, z wyjątkiem okupacji hitlerowskiej. Od 1966 do 1972 r. mieścił się tu Wydział Filozoficzny Salezjańskiego Seminarium Duchownego. Obecnie w domu czerwińskim ponownie jest nowicjat. W 1967 r. kościół czerwiński został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej, 6.09.1970 r., odbyła się koronacja cudownego obrazu. 12.09.1971 r., w pierwszą rocznicę koronacji cudownego obrazu uroczystościom przewodniczył Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła. salezjanie.pl Klasztor w Czerwińsku nad Wisłą - sfilmowane dronem wideo z lotu ptaka