Kolegiata w Skalbmierzu

1394 31/10/2016 96
Rate this post

Kolegiata w Skalbmierzu

Kolegiata w Skalbmierzu z lotu ptaka - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela Skalbmierz - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. Jana Chrzciciela był do 1819 r. kościołem kolegiackim. Został wzniesiony w końcu XII lub na początku XIII wieku, na pewno przed 1217 rokiem, gdyż w tym roku dokumenty wspominają Gubertusa Prepozyta Skalbmierskiego. Kościół był przebudowany i inkastelowany w 1235 roku przez Konrada Mazowieckiego. Obecny kościół został wzniesiony w XV w. z zachowaniem pozostałości romańskich. Długosz wspomina, że na miejscu dawnego kościoła, zniszczonego skutkiem wieku, za jego czasów, a więc w połowie XV w. z ofiar złożonych przez wiernych powstał wspaniały, nowy, murowany kościół. Kościół był budowany w dwóch fazach: nawy w I-wszej połowie XV w. , a pod koniec XV w. - PREZBITERIUM. Jest to kościół gotycki, orientowany (wschód - zachód), murowany z kamienia, nie tynkowany. Pozostałością pierwotnego romańskiego kościoła z przełomu XII i XIII wieku są: dwie wieże, zachodnia część prezbiterium i dolna część południowej ściany prezbiterium. Nawa główna z nawami bocznymi stanowią kwadrat. W każdej nawie są trzy przęsła. Prezbiterium równej szerokości z nawą główną, ale niższe również trójprzęsłowe, zamknięte wielobocznie. Przy prezbiterium od strony północnej ceglana przybudówka prawdopodobnie z XVI w. mieszcząca dwuprzęsłową, wysoką zakrystię oraz dawną zakrystię kapitulną a nad nią kapitularz do którego prowadzą koliste schody wbudowane między wieżę, przybudówkę i nawę boczną. Od strony północnej i południowej wznoszą się dwie wieże czworoboczne i czterokondygnacyjne, nieco podwyższone w II-giej połowie XIX w. z neogotyckimi hełmami. W przyziemiu wieży północnej znajduje się składzik, a w wieży południowej - kaplica. Przy nawie północnej i głównej od zachodu znajdują się KRUCHTY (przedsionki kościelne - babince). Kruchta od zachodu piętrowa, prostokątna, dobudowana w pierwszej połowie XII w. , od strony północnej kruchta wieloboczna z 1853 r. //www.skalbmierz.kielce.opoka.org.pl