Το λιοντάρι της Χαιρώνειας – Lion of the Thebes

713 08/01/2019 45
Rate this post

Το λιοντάρι της Χαιρώνειας – Lion of the Thebes

Το λιοντάρι της Χαιρώνειας - Lion of the Thebes. The sad lion of the Thebes in Chaeroneia. An ancient marble statue that shows a sad Lion.