Nam Pan Rafts Chiang Da

1906 12/04/2016 28
Rate this post

Nam Pan Rafts Chiang Da

Nam Pan Rafts Chiang Da แพน้ำพาน ฝั่งนาสะอาด ล่องแพอ่างน้ำพาน ตำบล เชียงดา อุดรธานี ประเทศไทย Rafting Basin, Chiang Da, Sang Khon District, Udon Thani, Thailand พาบินชมบรรยากาศแพอ่างน้ำพาน ฝั่ง อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ถ่ายทำเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559/Aerial Video of Nam Pan Rafts on the Na Sa-At shore located at Amphore Sang Khom, Udon Thani, Thailand