Ostrów Lednicki

2219 22/04/2016 13
Rate this post

Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki - wyspa pierwszych Piastów, Jezioro Lednica, Pola Lednickie - okiem drona.Ostrów Lednicki, Łubowo, Województwo wielkopolskie, Polska.0.00 -3.01 - wyspa od strony wsi Rybitwy 3.02-5.59 - wyspa od strony Dziekanowic 6.00- end - Pola Lednickie, Lednica 2000 DJI Phantom 3 Realizacja rozbudowy rezerwatu na Ostrowie Lednickim i Małym Skansenie stanowi jedną z części projektu „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. Autorzy projektu arch. Andrzej Kurzawski, Wojciech Kolesiński i Mariusz Gramowski reprezentują jedną ze znanych poznańskich pracowni projektowych. Powracając do wzmiankowanych wcześniej grodowych umocnień oraz innych urządzeń inżynieryjnej infrastruktury Lednicy nadmienić warto, że dzięki wynikom dendrochronologii oraz badań podwodnych ustalono, że część wału przebudowywano w latach 70. X w., w kolejnym 10-leciu wznosi się także dodatkowe lądowo-wodne umocnienia od strony zachodniego brzegu wyspy. Mosty budowano w zimowo-wiosennym okresie przełomu lat 963–964. Te jedne z dłuższych na Słowiańszczyźnie Środkowej nawodnych urządzeń komunikacyjnych (których długości wynosiły ok. 440 m dla zachodniego i ok. 170 m dla wschodniego z nich) funkcjonowały nie dłużej niż do 1038 r., kiedy zarówno one jak i cała wyspa uległy zniszczeniu podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława. Lednickie mosty pełniły, jak można sądzić, nie tylko użytkowe funkcje, a również stanowiły wyraz manifestacji siły i potęgi Mieszka I, w czym odnaleźć można bliską analogię do stosunków znanych z terenu Jutlandii.Najważniejszym wyróżnikiem wczesnych ośrodków władzy Piastów jest bez wątpienia ich architektura kamienna w typie wykreślonych na rzucie prostokąta pałacowych budowli, łączących się z ich częściami na planie dookolnym — pełniącymi funkcje sakralne, związane z nową religią chrześcijańską. Pałacowo-sakralna budowla lednicka uznawana jest przez część badaczy za prototyp i wzór dla całej serii analogicznych założeń architektonicznych wznoszonych przez Piastów na terenie ich państwa, by wymienić np. Poznań, Kraków, czy Przemyśl. Ostatnio wskazuje się również na palatium w Gieczu, jako na możliwe bezpośrednie źródło tej grupy architektury. Wyspowy pałac z kaplicą po jego wzniesieniu ok. 966 r. przebudowywano jeszcze dwukrotnie. Pierwsza z przebudów (w przedromańskim wątku budowlanym) nastąpiła najpewniej ok. 1000 r., kolejna, tym razem już w romańskiej technice murów, w XII w. www.lednicamuzeum.pl

situs slot https://disdukcapil.salatiga.go.id/ngacor/ slot gacor totomacau4d situs toto