Pałac Radziejowice

Pałac Radziejowice

Radziejowice to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej części Mazowsza, otoczona malowniczymi terenami dawnej Puszczy Jaktorowskiej, nad uroczą rzeczką Pisią Gągoliną. Walory krajobrazowe i obronne sprawiły, że w XV wieku zbudowano tu reprezentacyjną siedzibę rodu Radziejowskich, która w późniejszych wiekach przyciągała elitę polityczną, artystyczną i intelektualną kraju. Burzliwe dzieje rezydencji, niczym w soczewce, skupiają skomplikowaną historię Polski.Pierwszym znanym właścicielem Radziejowic był Andrzej – protoplasta rodu Radziejowskich, poddany książąt mazowieckich, którzy w ówczesnym czasie nie podlegali królowi. Jako wielki orędownik idei włączenia ziem Mazowsza do korony, jego syn został hojnie odznaczony przez króla: za panowania Zygmunta Starego został wojewodą płockim. Można powiedzieć, że „zastał Radziejowice drewniane, a zostawił murowane”: pod koniec życia, obok drewnianego dworu otoczonego obwodem warownym, postawił murowaną wieżę mieszkalną.Najsławniejszym z rodu był Stanisław Radziejowski, senator i zaufany króla. Miał rozległy majątek: oprócz Radziejowic należały do niego także Kampinos, Bolimów, Wilkowo i Mszczonów. Jego pierwsza żona była blisko spokrewniona z Janem III Sobieskim, natomiast dzięki drugiemu małżeństwu wszedł do stanu magnaterii litewsko-ruskiej. Wraz ze wzrostem znaczenia właściciela rozwijały się także Radziejowice. Stanisław rozbudował wieżę i postawił pałac, dużo większy, niż obecny (świadczą o tym fragmenty murów odkryte w 1997 r.). Z tego czasu pochodzą fragmenty dawnej kamieniarki w elewacjach Zameczku oraz piaskowe obramowania okien z łacińskimi sentencjami we wschodniej i południowej części budynku. O Radziejowicach pisano, że mogły pomieścić ponad 1000 gości. Stanisław chętnie to wykorzystywał, często organizując huczne uroczystości, na których bywał m.in. Zygmunt III Waza. O znaczeniu Stanisława Radziejowskiego, a co za tym idzie i jego rodowej siedziby niech świadczy fakt, że jego syna do chrztu podawał król Władysław IV. W Radziejowicach zatrzymał się także Jan III Sobieski, nuncjusz papieski Mario Filonardi oraz marszałkowa de Guebriant, pełniąca rolę ambasadora Francji. palacradziejowice.pl Film lotniczy daje możliwość obejrzenia z powietrznej perspektywy dworu, neogotyckiego kościółka, rozległych ogrodów i malowniczego stawu w Radziejowicach. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do realizacji materiałów pozwoliło na uzyskanie wyjątkowej kompozycji. Dynamiczne przeloty zarówno nad samym kompleksem, jak i pomiędzy parkowymi alejami pozwoliły zobaczyć kompleks zabudowań w zupełnie nowej odsłonie. Film został zrealizowany z wykorzystaniem bezzałogowej platformy latającej - drona. Realizacja: SkyConcept

1086 01/06/2015 9
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: