Pałac Rogalin

Pałac Rogalin

Pałac Rogalin-Remont Pałacu w Rogalinie  Pałac Raczyńskich w Rogalinie, od 1948 roku Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, już w latach 40-tych i 60-tych poddany został częściowym remontom i adaptacjom. W 1973 r. zapadła decyzja o remoncie generalnym rezydencji, która poza funkcją muzealną miała być miejscem reprezentacyjnych spotkań ówczesnych władz. Prace remontowo-adaptacyjne rozpoczęte w 1975 r. trwały z przerwami dwadzieścia trzy lata, przy czym w korpusie głównym rozpoczęły się dopiero w roku 1987. Nie uniknięto wówczas błędów wykonawczych, które wpłynęły negatywnie na możliwość kontynuacji remontu. Zakłada on odtworzenie historycznych wnętrz korpusu głównego, w kształcie, jaki nadawali im kolejni właściciele, ze zmianami wprowadzanymi przez nich do 1939 roku. W programie uznano konieczność zachowania nawarstwień historycznych, będących wyrazem szacunku kolejnych pokoleń Raczyńskich dla dzieła antenatów, które decydują o indywidualności i niepowtarzalnej atmosferze pałacu. Znajdujemy w nim bowiem wystrój z różnych epok. Od supraport i kominka z czasów, kiedy budował go Kazimierz Raczyński, przez zrealizowaną w latach 80-tych XVIII w. przez jego zięcia Filipa klasycystyczną klatkę schodową o empirowej dekoracji wprowadzonej przez Edwarda na pocz. XIX w.Dziełem tego ostatniego była też utworzona w sali balowej zbrojownia o neogotyckiej dekoracji. Wnętrze to wypełnione dawną bronią i pamiątkami narodowymi stało się pierwszą w Wielkopolsce, utrzymaną w duchu romantycznym izbą muzealną. Głęboka świadomość historycznej i artystycznej wartości rodowej siedziby zdecydowała o konserwatorskim charakterze remontu przeprowadzonego w końcu XIX w. przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i jego żonę Różę z Potockich. Jedynie pozbawioną dekoracji wielką salę jadalną na piętrze przebudowano wówczas na neobarokową bibliotekę, której bogaty wystrój wraz z księgozbiorem został zniszczony w czasie ostatniej wojny.Po wieloletnich staraniach w 2005 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu uzyskało środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w roku 2006 dofinansowanie z tzw. funduszu norweskiego na realizację dwuletniego projektu: „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Rogalinie”.Prace rozpoczęte w lipcu 2007 roku trwały do czerwca 2009. Ich szeroki zakres obejmował zadania konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie w korpusie głównym, poprawę warunków konserwatorskich w galerii malarstwa oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczających i grzewczych we wszystkich budynkach.W głównej części pałacu wzmocniono między innymi, uszkodzoną przez upływ czasu, osiemnastowieczną konstrukcję więźby dachu i wymieniono jego pokrycie. rogalin.mnp.art.pl

1203 11/06/2015 18
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: