Pałac w Nieborowie

1215 27/07/2014 96
Rate this post

Pałac w Nieborowie

Pałac w Nieborowie zdjęcia lotnicze - Pałac w Nieborowie należy do najokazalszych rezydencji magnackich w Polsce. Jest celem wycieczek rzeszy turystów z całego kraju. Już w średniowieczu istniał tu dwór drewniany, zastąpiony w XVI stuleciu okazalszym – gotycko-renesansowym. W latach 1690-1696 wzniesiona została obecna rezydencja za sprawą ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Michała Radziejowskiego, na terenie dóbr prymasowskich, zakupionych od Nieborowskich, do których wcześniej należała miejscowość. Pałac został zaprojektowany przez najlepszego architekta tej doby - Tylmana z Gameren. Barokowy, piętrowy gmach nakryto wysokim, łamanym dachem, a od strony dziedzińca, po bokach stanęły wieże. Pałac otoczył rozległy park geometryczny w stylu francuskim. Po śmierci kleryka, spadkobiercami rezydencji zostali Jerzy Hipolit Towiański, oraz Konstancja z Niszczyckich. Ich syn Krzysztof sprzedał majątek małżeństwu Aleksandrowi Jakubowi Lubomirskiemu i Karolinie Fryderyce von Vitzthum. Od 1736 roku pałac był w posiadaniu Stanisława i Jana Józefa Lochockich. Rozkwit pałac w Nieborowie przeżywał za czasów kolejnych właścicieli - hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego (1766-74), oraz Michała Hieronima i Heleny z Przeździeckich Radziwiłłów - twórczyni pobliskiej Arkadii. Z przepychem urządzono pałacowe wnętrza, ozdabiając je dekoracjami w stylu rokoka i wczesnego klasycyzmu. Ich autorem był Szymon Bogumił Zug.Po śmierci Michała Ogińskiego majątek zaczął podupadać. Spadkobiercy prowadzili spory o ziemie, więc zadbać o rezydencje nie miał kto. Szalę goryczy przechylił Zygmunt Radziwiłł, który roztrwonił majątek rodzinny, w tym i Arkadię, którą oddał w obce ręce. Na aukcji w Paryżu sprzedał też najlepsze dzieła sztuki zgromadzone w Nieborowie.Na szczęście, w roku 1879 Zygmunt przekazał majątek swemu bratankowi - Michałowi Piotrowi Radziwiłłowi, a sam uciekł do Francji. Książę Michał okazał się być dobrym gospodarzem, który przywrócił świetność rezydencji nieborowskiej, oraz odkupił Arkadię.Michał Piotr Radziwiłł zmarł bezpotomnie w roku 1903. Majątek przeszedł w ręce dalekiego kuzyna – Janusza Radziwiłła, który w roku 1922 polecił nadbudowę drugiego piętra, bardzo umiejętnie wkomponowanego w wysoki barokowy dach, bez naruszenia sylwety budowli. Pałac w Nieborowie • sfilmowany z powietrza kamerą drona