Mănăstirea Putna Paraclisul Sfântul Petru

1817 15/06/2016 19
Rate this post

Mănăstirea Putna Paraclisul Sfântul Petru

Mănăstirea Putna Paraclisul Sfântul Petru şi Pavel Putna, Suceava, Romania/ Există, fără îndoială, o memorie a locurilor, o memorie anonimă cu izvoare ancestrale, de esență folclorică, în răsfrângerile căreia evenimentele istorice se transfigurează hiperbolic, devenind mituri, legende sau tradiții, cu semnificații existențiale care transcend realitățile originare, de referință directă, în perspectiva lor, după expresia unui mare poet, eroii apar ca munții în amurg... Venerația unanimă urcă necontenit spre ei din văile adânci ale aducerilor aminte, învăluindu-le treptat staturile în aburii fecunzi ai închipuirii, ai acelei închipuiri fabuloase care emană din sufletul unui neam întreg și în cețurile căreia contururile acestora devin labile, siluetele dobândesc forme fantastice, iar creștetele lor înălțimi uluitoare. Paraclisul Sfântul Petru şi Pavel - Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. A fost supranumită „Ierusalimul Neamului Românesc” (Mihai Eminescu).Situată la 70 de kilometri de Suceva, Mănăstirea Putna, prima şi cea mai importantă ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, străjuieşte de peste cinci veacuri ţinutul legendar al Bucovinei.Despre modul în care a fost ales locul pe care avea să fie zidită mănăstirea, cronicarul Ion Neculce istoriseşte astfel:Ştefan-vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârfu de munte ce este lângă mănăstire. Si unde au agiunsu sageata, acolo au facut prestolul în oltariul.