Phra Pathom Chedi

Phra Pathom Chedi

DJI Inspire1 _ Phra Pathom Chedi ,Nakhonpathom ,Thailand Phra Pathom Chedi Nakhon Pathom Thailand ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของทางองพระ­ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนทำการบิน

ประสิทธิ์ ศรีประสงค์ 

1013 27/04/2015 1,183
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: