Pilska parowozownia

1045 10/06/2015 1,183
Rate this post

Pilska parowozownia

Pilska parowozownia z drona HD Naprawa parowozów i budowa kotłów parowozowych Tabor muzealno - turystyczny,Zakopiańska 1, 64-920 Piła, Poland Stara, zabytkowa parowozownia w Pile.Najcenniejszym z zachowanych zabytków architektury przemysłowej w Pile jest okrągła parowozownia wraz z przyległymi obiektami. Trwale wpisała się ona w krajobraz miasta. Obecnie jest jedynym zachowanym w oryginalnym kształcie obiektem tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Zespół obiektów parowozowni został objęty ochroną konserwatorską. Niestety, następuje jego stopniowe niszczenie na skutek zaniechania wykonywania normalnych czynności konserwacyjnych. Gdyby nie jej solidna konstrukcja uległaby ona już zawaleniu. Jedynym ratunkiem może być jej zagospodarowanie na cele transportowo-produkcyjne, ekspozycyjne, itp., poparte niezbędnymi środkami przeznaczonymi na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych. Z tą myślą grupa Pilan interesująca się historią miasta i kolei, powołała stowarzyszenie pod nazwą Pilska Parowozownia – OKRĄGLAK, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 marca 2007. W chwili obecnej trwają prace studialne nad przygotowaniem koncepcji wykorzystania nie tylko samej hali okrąglaka, ale całego zespołu zabytkowych obiektów kolejowych: zaplecza biurowo-magazynowego oraz warsztatów z wieżą ciśnień. Opracowane materiały zostaną przedstawione właścicielom obiektów, władzom samorządowym oraz innym podmiotom, które mogłyby uczestniczyć w projekcie. www.parowozownia.pilska.prv.pl

twoje7dni