Prószków promo film

1183 26/02/2015 4
Rate this post

Prószków promo film

Prószków promo film Powiat opolski,Województwo opolskie. Gmina Prószków położona na południe od Opola, w dolinie Odry pod względem klimatycznym należy do najbardziej przyjaznych miejsc w Polsce – lata są tu długie i ciepłe, a zimy łagodne i krótkie. To właśnie tu 29 lipca 1929 roku zanotowano najwyższą temperaturę, jaką kiedykolwiek odnotowano w Polsce: 40.2 st.C.Znaczną część – 33% - gminy zajmują lasy. Bory Niemodlińskie należą do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny, wśród nich rezerwaty „Jaśkowice”, projektowany rezerwat Dzików, to te miejsca szczególnie cenne. Do czołówki przyrodniczych środowisk gminy należą również rezerwaty florystyczne ”Staw Nowokuźnicki” z unikatową na Opolszczyźnie kotewką orzechem wodnym i aldrowaną pęcherzykowatą, stawy w Przysieczy, torfowiska w Wybłyszczowie i wilgotne łąki wokół Nowej Kuźni. W tym zielonym świecie ludzie odcisnęli swój ślad bardzo wyraźnie. Pierwsze dowody ich obecności datują się na wczesny neolit - 4500 lat p.n.e. Dziedzice tych zapomnianych już pokoleń przez kolejne stulecie karczowali las, osuszali mokradła, stawiali domy i młyny, wytyczali drogi. Mijały stulecia, rosły wsie, kościoły i karczmy, przetaczały się przez Górki, Folwark, Chrząszczyce, Proszków armie szwedzkie, niemieckie, polskie, rosyjskie, a nawet francuskie. Zmieniały się granice, okupanci i władcy. Pamięć wielkiej historii tych ziem zapisana jest w dokumentach. Powszednich dni nikt nie rejestrował. Dziś jedyną pamiątką losów zasiedziałych tu pokoleń Margosów, Brojów, Piechaczków, Kansych, Smolinów są krzyże i kaplice rozsiane po wsiach, polach i łąkach całej gminy. Opowiadają o cudownych ocaleniach i gwałtownej śmierci, o winie i odkupieniu, o wydarzeniach pospolitych i nadzwyczajnych. Zapraszamy do rowerowej wędrówki ich szlakiem. Prószków promo film - wideo z drona z kamerą