Rezerwat Prządki

Rezerwat Prządki

Above Rezerwat Prządki/ Korczyna, Poland/Nature reserve Spinner, The reserve covers a rocky island mountains , to a height of over 20 meters, built of coarse sandstone Ciężkowickie, which under the influence of erosion took the original shapes. The individual rocks have their own names, m.in .: Spinner-mother, Spinner-Baba, Herszt. The name of the reserve comes from a legend proclaiming that the rocks are girls exchanged in stone, punished for spinning flax in celebration. PL Rezerwat obejmuje grupę ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto.Rezerwat przyrody Prządki, powszechnie znany zakątek chronionej przyrody, dokładnie 14 lutego 1957 r. zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego uznano grzbiet górski na pograniczu Korczyny i Czarnorzek, o powierzchni 13,62 ha, za rezerwat przyrody pod nazwą Prządki. Prządki od niepamiętnych czasów były przedmiotem zainteresowania. Najwięcej podziwu budził wygląd samych skał. Dziwaczne ich kontury z licznymi zagłębieniami, rysami, szczelinami, zaokrąglone, przysadziste głaziszcza - wszystko to przypomina jakieś przygarbione postacie ludzkie zaklęte w kamień. Dlatego też wyobraźnia ludu osnuła dookoła nich romantyczne legendy.Skały zawsze zwracały na siebie uwagę zarówno przygodnych wędrowców jak i przyrodników, starających się wytłumaczyć ich powstanie. Prządki zbudowane są z piaskowców ciężkowickich, których wiek geologiczny określany jest jako dolny eocen (55-35 mln lat temu). Piaskowiec ten tworzy cały wielki grzbiet na pograniczu Korczyny i Czarnorzek, a którego fragmentem są Prządki. - See more korczyna.pl By all means anyone can use the footage if they want but I have to be credited.Music: Atomik Music Co. - EB 011 Firefly. atomikmusic.com/ My Set Up. I'm flying a DJI Phantom 2 with Zenmuse, GoPro Hero 4 Black. AVL64 + BlackPearl. I filmed in 4K 30fps with Protunes ON. Removed the fisheye effect in GoPro Studio, edited and graded with Final Cut Pro.

894 16/05/2015 15
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: