Sluis- en Stue Complex Hagestein

1320 01/08/2016 3
Rate this post

Sluis- en Stue Complex Hagestein

Sluis- en Stue Complex Hagestein by drone Hagestein Netherlands. Het stuwcomplex Hagestein ligt in de Lek bij het dorp Hagestein in de gemeente Vianen, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Het complex is voltooid in 1958. Het complex is gelijk aan dat bij Driel en dat bij Amerongen. Met deze drie stuwen gezamenlijk kan een groot deel van de waterhuishouding van Nederland geregeld worden. De Stuw De stuw bestaat uit twee vizierschuiven (boogvormige staalconstructies), die in het water hangen. Bij grote rivierwaterafvoer, en dat is pakweg 45 dagen per jaar, staan de bogen van de stuw omhoog, daarmee staat de stuw open en hoeft de scheepvaart geen gebruik te maken van de schutsluis. De openingen zijn dan 48,00 m breed en de vrije doorvaarthoogte is dan 14,90 m. Onder de stuw loopt een tunnel die bedoeld is voor personen en kabels en leidingen. Deze tunnel wordt door onderhouds- en bedienend personeel gebruikt indien de stuw geopend is, en de Lek niet via de vizierschuiven kan worden overgestoken. De Schutsluit De Sluis Hagestein is een schutsluis met puntdeuren. De lengte van de sluiskolk is 220 m, door tussendeuren te verdelen in een kolk van 112,5 m en een kolk van 90 m lengte. De kolk is 18 meter breed. De diepte van de bovendrempel is NAP -3,75 m, de tussen- en benedendrempel NAP -4,50 m. Er liggen geen bruggen over de sluis. wikipedia.org Sluis- en Stue Complex Hagestein | the best aerial videos