St Davids Bishops Palace

1234 21/04/2015 9
Rate this post

St Davids Bishops Palace

Castles from the Clouds: St Davids Bishop's Palace - Cymru o'r Awyr: Llys yr Esgob Tyddewi.St David's, United Kingdom.Filmed as part of a new series of videos that showcase Cadw's historic monuments from the air.St Davids Bishop's Palace still conveys the affluence and power of the medieval church. Bishop Thomas Bek undertook significant new building work on the site but it was Bishop Henry de Gower who was responsible for virtually the entire palace we see today.Wedi'u ffilmio fel rhan o gyfres newydd o fideos sy'n dangos henebion Cadw o'r awyr. Mae Llys Esgob Tyddewi yn dal i gyfleu cyfoeth a grym yr eglwys ganoloesol. Aeth yr Esgob Thomas Bek ati i drefnu bod cryn dipyn o waith adeiladu newydd yn cael ei gyflawni ar y safle ond yr Esgob Henry de Gower oedd yn gyfrifol am bron bob rhan o'r llys a welwn ni heddiw.

cadwwales