Stoomgemaal Hertog Reijnout Nijker

1523 18/01/2016 17
Rate this post

Stoomgemaal Hertog Reijnout Nijker

Stoomgemaal Hertog Reijnout Nijkerk's stoomgemaal video 2 Dji Phantom 2 Gopro Nederland Drone(The Netherlands drone)Zeedijk, Nijkerk, Netherlands De stichting stelt zich ten doel het stoomgemaal Hertog Reijnout als cultuurhistorisch monument in maalvaardige staat te behouden en voor bezoekers open te stellen.Tevens het exploiteren van het in de voormalige kolenloods ondergebrachte bezoekerscentrum, waarin informatie over de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder Arkemheen wordt aangeboden.Het gemaal en bezoekerscentrum zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag gedurende de periode april tot en met oktober. Er zijn jaarlijks 11 maaldagen, waarbij het gemaal onder stoom is en voor bezoekers toegankelijk. Tevens kunnen sponsors en de bij de exploitatie van het gemaal betrokken ondernemingen en instellingen de locatie voor een dagdeel huren, waarbij het gemaal eventueel onder stoom kan worden gebracht.Voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar worden zeven educatieve programma’s aangeboden. Deze programma’s hebben als onderwerp de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder. Van deze programma’s wordt onder andere veel gebruik gemaakt door leerlingen van de basisschool, respectievelijk van de 1e en 2e leergang van het voortgezet onderwijs.Jaarlijks worden vier exposities, gerelateerd aan de doelstelling van de stichting, ingericht in het bezoekerscentrum.Beloningsbeleid: De stichting heeft één medewerker in vaste dienst als beheerder. Het onderhoud en in bedrijf stellen van het gemaal wordt verricht door circa 50 vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. De beheerder wordt beloond conform de beleidslijnen van de gemeente Nijkerk. stoomgemaalhertogreijnout.blogspot.com