Świecie Stara Fara

1380 22/07/2014 45
Rate this post

Świecie Stara Fara

Świecie Stara Fara Świecie - Na miejscu dawnego Świecia pozostał nad Wdą kościół farny. Stoi on na miejscu kościoła drewnianego, który, wedle zachowanej w kościele tablicy pamiątkowej, miał zbudować w końcu X wieku Bolesław Chrobry. Budowę "Starej Fary" rozpoczęto w 1370 lub 1400 roku. Kościół łączy w sobie aż trzy style: gotycki, renesansowy i barokowy. Wynika to z faktu wznoszenia świątyni przez ponad 100 lat i jej wielokrotnej przebudowy i odbudowy, spowodowanych działaniami wojennymi oraz zdarzeniami losowymi, jak pożary i powodzie. W roku 1521 miało miejsce poświęcenie całej budowli.Obecny kościół to ceglany gotyk trzynawowy, którego prezbiterium z pięknym szczytem schodkowym pochodzi z początku XV wieku, zaś nawy z połowy XVI wieku. Zachodzi znaczna różnica między gotyckim prezbiterium a nawą zbudowaną w stylu przejściowym w renesans, z niemal czworobocznymi oknami. Nawę główną i wieżę fundował starosta świecki i wojewoda pomorski Jerzy Konopacki.Gotyckie jest prezbiterium z pięknym schodkowym szczytem, a wysoka czworokątna wieża z prostokątnymi oknami ma zakończenie typowe dla renesansu. W czasie II wojny światowej, podczas wyzwalania miasta przez armię radziecką, kościół uległ poważnemu zniszczeniu. Odbudowano go dopiero w 1988 r. Jako ciekawostkę warto podać, że kościół, wówczas jeszcze zniszczony, był wykorzystany do kręcenia scen w serialu „Czterej pancerni i pies”.