Φράγμα Ταμασού

Φράγμα Ταμασού

Φράγμα Ταμασού - Tamassos Reservoi Nicosia District, Cyprus - Το φράγμα της Ταμασού βρίσκεται εντός της κοιλάδας του Πεδιαίου, περίπου 24 km νότια της Λευκωσίας. Το φράγμα είναι χωμάτινου τύπου, εμπλουτιστικό και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε καινούρια αρδευτικά έργα. Έχει χωρητικότητα 2,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και περιοχή κατάκλισης 305 δεκάρια. Το μέγιστο ύψος του φράγματος θα φτάνει τα 34 μέτρα και το μήκος του περίπου 180 μέτρα. Το μέγιστο υψόμετρο του νερού φτάνει τα 405 μέτρα. Σκοπός του φράγματος είναι η ανακοπή των πλημμύρων και η διοχέτευση του νερού με τέτοιο ρυθμό που να αυξηθεί ο εμπλουτισμός του υδροφόρου συστήματος μέχρι τη Λευκωσία μέσω υφιστάμενων αυλακιών και λαγουμιών καθώς επίσης και με φυσική απορρόφηση. Αφού ανατρέξαμε σε βιβλιοθήκες άρθρων και περιοδικών καθώς και στο τμήμα Υδάτων συλλέξαμε ένα αρκετά ικανοποιητικό υλικό, για την πληροφόρησή μας, μέρος του οποίου θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια για την εκπόνηση μιας ενότητας μαθημάτων με θέμα:«Οικολογία και ζωή», με σκοπό μας να καλλιεργηθούν στα παιδιά ουσιώδεις διερευνητικές δεξιότητες στα πλαίσια τους. Πιο κάτω θα ακολουθήσει μία εκτενής παρουσίαση του υλικού που συγκεντρώθηκε. Χλωρίδα Η βλάστηση της περιοχής έχει διαταραχθεί από τις διασωτικές και τα κυρίαρχα είδη είναι τα διάφορα ξεροφυτικά δενδρώδη είδη τόσο αυτοφυή όσο και ξενικά. Κύρια είδη της φυτοκοινωνίας είναι τα Tamarix spp, Avundo donax, Juncus spp, Rumex dentatus και υγρόφιλη βλάστηση. Η φυτοκοινωνία της περιοχής είναι αρκετά πλούσια και πιο συγκεκριμένα περιέχει 31 είδη από τα οποία τα εφτά είναι κυπριακά ενδημικά: Hedysarum cyprium, Asperula cypria, Odontides cypria, Onosma fruticosum, Origanum majorana, Pterocephahts multiflorus, Scutellaria cypria. Επίσης πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η φυτοκοινωνία στην περιοχή αποτελεί ένα από τους προστατευόμενους βιότοπους της Κύπρου. Η πυκνότητα φυτοκάλυψης είναι 15-20% στις βουνοπλαγιές. Το ύψος της πλειοψηφίας των ειδών υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά. Πανίδα Συγκεκριμένα παρατηρείται η ύπαρξη εντόμων όπως λεπιδόπτερα (πεταλούδες). Επίσης παρατηρήθηκε η παρουσία 37 ειδών πτηνών στην περιοχή και εννέα θηλαστικά από τα οποία τα τέσσερα είναι κυπριακά ενδημικά.

4817 25/10/2015 18
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (4 votes, average: 4.75 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: