Πύργος Σειρήνας Χαλκίδας – Tower of Sirena

950 06/01/2019 71
5/5 - (1 vote)

Πύργος Σειρήνας Χαλκίδας – Tower of Sirena

Πύργος Σειρήνας Χαλκίδας - Tower of Sirena - Η «Σειρήνα» της Χαλκίδας βρίσκεται στην οδό Μπαλαλαίων, ένα στενό δρομάκι στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται πιθανόν για παλιό ενετικό πύργο που διαμορφώθηκε σε πύργο ρολογιού-σεισμογράφου-σειρήνας. Ιστορία: Ο πύργος διαμορφώθηκε σε πύργο ρολογιού περί τα τέλη του 18ου ή τις αρχές του 19ου αιώνα. Το 1878 ο δήμος Χαλκιδέων συντηρούσε το δημοτικό ρολόι και τις ώρες σήμαινε κωδωνοκρούστης που πληρωνόταν από το δήμο. Το Μάιο του 1900 αποφασίσθηκε η ίδρυση σεισμολογικού σταθμού στο δημοτικό ρολόι και τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του πύργου σε ύψος οκτώ μέτρων σεισμογράφος. Το 1914 το ρολόι είχε αχρηστευθεί και ο δήμος δεν μπορούσε να διαθέσει λεφτά για την επισκευή του. Λίγο πριν το 1940 τοποθετήθηκε στον πύργο αντιαεροπορική σειρήνα, που λειτούργησε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η σειρήνα παραμένει στην κορυφή του πύργου και είναι ακόμα ενεργή και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η είσοδος στον πύργο. Πύργος Σειρήνας Χαλκίδας | Ελλάδα Αεροφωτογράφηση

The "Sirena" of Halkida is located on Balalaion Street, a narrow alley in the center of the city. It is probably an old Venetian tower that was shaped into a watch-seismograph-siren tower. History: The tower was built on a clock tower around the late 18th or early 19th century. In 1878 the municipality of Chalkidiki maintained the municipal watch and at times it was a bell tower that was paid by the municipality. In May 1900 a seismological station was set up in the municipal clock and was placed inside the tower at an eight-meter high seismograph. In 1914 the clock was disused and the municipality could not afford money to repair it. Shortly before 1940, an anti-aircraft siren was placed in the tower and operated during the Second World War. The siren remains at the top of the tower and is still active and therefore it is not allowed to enter the tower.