Ubolratana Dam

Ubolratana Dam

Ubolratana Dam เขื่อนอุบลรัตน์ Ubolratana, Khon Kaen Province, Thailand Ubolratana Dam is a big dam in north-easthern of Thailand. It produces electricity for this area. Located in Khon Kaen province. It also have a goft course and park for people to take time for their visit. เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนื­อของไทย ตั้งอยู่ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังน้ำ ภายในเขือนมีสนามกอล์ฟและสถานที่พักผ่อนหย­่อนใจที่อุดมไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่น Prime1Sky aerial photo & video service. Contact Thanin Wong-asa Tel. 085-757-8787 Ubolratana Dam | the best aerial videos

1317 11/07/2015 28
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (3 votes, average: 4.67 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: