Ένα μοναδικά γραφικό ψαροχώρι

ceontent beaches category

Ένα μοναδικά γραφικό ψαροχώρι

Ένα μοναδικά γραφικό ψαροχώρι . A uniquely picturesque fishing village | Hili. The coastal settlement of Chile is located north of Kimi (5 km from Kimi). Perhaps the most special village in Evia. Here you will see the boats of the locals being hoisted on their houses to protect them from the bad weather but also due to the lack of port. Every summer, a squid festival is organized where many people gather.
315 04/09/2020 45
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: