Wat Phra That Doi Saket

Wat Phra That Doi Saket

Wat Phra That Doi Saket Choeng Doi, Chiang Mai, Thailand  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วัดนี้มีต้นไม้สูงและทึบจำนวนมาก จึงต้องบินสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเห­ตุ และต้องใช้ ground station mode จำนวน 4 waypoint เพราะถ้าบินปกติอาจมองไม่เห็นตัวเครื่องได­้เนื่องจากมีต้นไม้บัง. Wat Phra That Doi Saket | the best aerial videos

1093 10/01/2015 11
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (5 votes, average: 4.80 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: