Zamek Łańcut

Zamek Łańcut

Zamek w Łańcucie, Zamkowa, Łańcut, Poland Historia Łańcuta sięga wczesnego średniowiecza. Za datę lokacji miasta przyjmuje się rok 1349 i wiąże się ją z królem Kazimierzem Wielkim. Łańcut należał kolejno do Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i Potockich (więcej o historii miasta na stronach www.lancut.pl). Pierwsza siedziba "panów na Łańcucie" usytuowana była na wzgórzu w północnej części miasta. Obecny Zamek wzniesiony został na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629 - 1642. Była to wówczas nowoczesna rezydencja typu "palazzo in fortezza", składająca się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach otoczonego fortyfikacjami bastionowymi. Przy jej budowie zatrudnieni byli m.in. Maciej Trapola, Krzysztof Mieroszewski, Tylman z Gameren i Giovanni Battista Falconi.W 2 poł. XVIII w. ówczesna właścicielka Łańcuta Izabella z Czartoryskich Lubomirska przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy. W Łańcucie pracowało wówczas wielu wybitnych artystów m.in. Szymon Bogumił Zug, Jan Christian Kamsetzer, Christian Piotr Aigner, Fryderyk Bauman i Vincenzo Brenna.Najważniejsze zmiany wprowadzono w układzie i wyposażeniu zamku, dostosowując je do potrzeb i podporządkowując aktualnie panującej modzie. Pałac wypełnił się znakomitymi dziełami sztuki. W latach siedemdziesiątych XVIII w. rozpoczęto kształtowanie parku otaczającego Zamek Po zniwelowaniu przedwałów, usytuowanych wzdłuż drogi krytej obiegającej fosę, zasadzono lipy i w ten sposób utworzono aleję spacerową. www.zamek-lancut.pl Widok z lotu ptaka. Świat jakiego nie znacie! Zamek w Łańcucie, inaczej Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie to dawna rezydencja magnacka. W tej jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce od 1960 roku, w maju, organizowany jest Festiwal, którego dyrektorem artystycznym jest Bogusław Kaczyński.Festiwal jest jedną z najważniejszych imprez muzyki poważnej w kraju.1 września 2005 roku zespół zamkowo-parkowy wpisano na listę Pomników historii.[/su_spoiler]

397 04/04/2015 13
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Recent videos added by: