Zamek Tenczyn

2063 14/11/2014 10
Rate this post

Zamek Tenczyn

Zamek Tenczyn Rudno, Polska Nie ma jednoznacznego poglądu o czasie wzniesienia zamku Tenczyn. Prawdopodobnie Andrzej herbu Topór około połowy XIV wieku ukończył budowę murowanej siedziby. Jednak początki budowy mogą sięgać czasów jego ojca Nawoja z Morawicy, który w 1319 roku założył tu wieś. Pierwsze założenie zajęło najwyższą partię wzgórza, otoczono ją murami obwodowymi, w ciągu których znajdowały się prawdopodobnie trzy lub cztery wieże, jedna czworokątna, pozostałe cylindryczne. Nie jest znana pierwotna zabudowa dziedzińca, możliwe, że istniały tu wtedy dwa skrzydła wzdłuż północnego i wschodniego odcinka murów.Począwszy od początków XV wieku zamek był często wzmiankowany w dokumentach, od tego też czasu znani są jego burgrabiowie. Od Andrzeja rozpoczyna się linia rodu używająca nazwiska Tęczyńskich.Od południa wieżę czworoboczną powiększono tworząc z niej wieżę bramną zwaną Nawojową, w narożniku północno-zachodnim powstał nowy budynek o funkcjach mieszkalnej wieży. Skrzydło wschodnie zostało rozbudowane i pełniło funkcje reprezentacyjne, wydłużono je w stronę wieży bramnej. Mieszkania właścicieli znajdowały się w skrzydle północnym. Na przełomie XV i XVI wieku miała miejsce kolejna rozbudowa, podczas której wzniesiono między wieżą bramną a skrzydłem wschodnim kaplicę, której funkcję wcześniej spełniało pomieszczenie nad przejazdem bramnym. Zamek został także powiększony o część dolną rozciągającą się wzdłuż południowego i zachodniego odcinka murów obwodowych.