Miedźna Kościół św Klemensa

Video no longer available.

Miedźna Kościół św Klemensa

Miedźna Kościół św Klemensa- Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej, powiat pszczyński, archidiecezja katowicka.Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego w pętli pszczyńskiej.Kościół zbudowano prawdopodobnie w XVII w., na miejscu wzmiankowanego w 1326 roku. Świątynia powiększona w XVIII w. poprzez wydłużenie nawy. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą, z zakrystią od północy. Nawa na planie wydłużonego prostokąta z wieżą od zachodu. Wieża podbita gontem z nadwieszoną izbicą szalowaną deskami i hełmem baniastym z latarnią. Dach siodłowy kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wokół świątyni soboty wsparte na słupach z mieczowaniami, wokół wieży oszalowane. Wokół ścian prezbiterium wydatne zadaszenie gontowe. Powyżej sobót i zadaszenia ściany szalowane deskami. Prezbiterium nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym o łuku segmentowym. W nawie strop płaski. Chór muzyczny drewniany wsparty na czterech słupach.Wyposażenie głównie barokowe. Ołtarz główny późnobarokowy z 1 połowy XVIII w., tablicowy, z grupą Świętej Trójcy w zwieńczeniu. Po bokach bramki z rzeźbami św. Piotra i Pawła. W ołtarzu obraz przedstawiający św. Klemensa z XIX w. Obrazy boczne również późnobarokowe. Ambona i ława kolatorska z XVIII w.. We wschodnim oknie prezbiterium kopia gotyckiego witraża ze sceną Ukrzyżowania – oryginał w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.

769 21/09/2014 2
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: