Βουραϊκός ποταμός Greece

Video no longer available.

Βουραϊκός ποταμός Greece

Βουραϊκός ποταμός Greece . Κατά τον ιστορικό Γ. Παπανδρέου, στην αρχαιότητα ο ποταμός σχεδόν σε όλο του το μήκος, σε όσο δηλαδή βρισκόταν εντός της επικράτειας της Αρκαδικής πόλεως Κύναιθας, ονομαζόταν Ερασίνος, ενώ το κομμάτι του που διέσχιζε την περιοχή της αρχαίας πόλεως Βούρας και μέχρι τη θάλασσα, δηλ. ο κάτω ρους στην περιοχή της Αιγιάλειας, ονομαζόταν Βουραϊκός. Άλλοι ερευνητές ωστόσο υποστηρίζουν την άποψη ότι ο σημερινός Βουραϊκός ταυτίζεται με τον ποταμό Ερασίνο και αντίστοιχα ο σημερινός Λαδοπόταμος με τον αρχαίο Βουραϊκό ή ότι ο σημερινός Βουραϊκός ταυτίζεται με τον αρχαίο Κερυνίτη. VIDEO. DRONE AS - YASIU - 18 With the participation: UP DRONES - ΕΓΓΡΑΦΗ ►  Subscribe to our channel tap and the alert ring and stay tuned.

1025 13/07/2018 69
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (6 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: