Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση

Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση

Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση. Acropolis of Athens in Greece. All videos have been captured by me. I do not represent any companies or interests. Certified Drone Operator. Όλα τα βίντεο έχουν τραβηχτεί από εμένα. Δεν εκπροσωπώ καμία εταιρεία και κανένα συμφέρον. Κάτοχος άδειας χειριστή ΣμηΕΑ (Drone) με πιστοποίηση Υ.Π.Α.

820 31/01/2020 7
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: