Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση

1763 31/01/2020 7

Video no longer available.

Rate this post

Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση

Ακρόπολη Αθηνών Αεροφωτογράφηση. Acropolis of Athens in Greece. All videos have been captured by me. I do not represent any companies or interests. Certified Drone Operator. Όλα τα βίντεο έχουν τραβηχτεί από εμένα. Δεν εκπροσωπώ καμία εταιρεία και κανένα συμφέρον. Κάτοχος άδειας χειριστή ΣμηΕΑ (Drone) με πιστοποίηση Υ.Π.Α.