Kam Kui Shek Teng

1696 03/08/2019 107
Rate this post

Kam Kui Shek Teng

Kam Kui Shek Teng. 玉印奇石 - 蠄蟝石頂 (Kam Kui Shek Teng) [4K航拍] 蠄蟝石頂又名「玉印山」,位於萬宜水庫北岸,高度大約150米,因有一狀如蠄蟝的巨石聳立在山頂而命名。蠄蟝石曾豎立了一塊「玉印山護山山神之位」石碑,但因已破裂而被遺於山邊。蠄蟝石頂景色優美,是欣賞萬宜水庫的最佳地點之一