Μακρυκάπα Ευβοίας – Makrikapa Euboea

1005 26/12/2018 71
Rate this post

Μακρυκάπα Ευβοίας – Makrikapa Euboea

Μακρυκάπα Ευβοίας - Η Μακρυκάπα είναι χωριό του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων του Νομού Εύβοιας, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των δήμων Μεσσαπίων και Διρφύων. Έχει πληθυσμό 804 κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 και βρίσκεται σε υψόμετρο 160 μέτρων. Απέχει 14 km από τα Ψαχνά και 30 από τη Χαλκίδα. Τα σπίτια του χωριού βρίσκονται εκατέρωθεν του κεντρικού του δρόμου και έτσι ο οικιστικός ιστός εκτείνεται σε μήκος και όχι σε πλάτος. Στο κέντρο του χωριού διέρχεται ποτάμι και γύρω φύονται πολλά πλατάνια. Ιστορία:Κατά την παράδοση, το χωριό πήρε το όνομα του με τον κάτωθι τρόπο: Στα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 χτίσθηκαν τα πρώτα σπίτια του ποιμενικού οικισμού από τους βοσκούς των οικισμών Απόγκρεμνος (Άτταλη) και Βάβουλα. Οι βουνίσιοι βοσκοί φορούσαν μακρυά κάπα που τους ήταν απαραίτητη τον χειμώνα που έβοσκαν τα αιγοπρόβατα τους στα γύρω βουνά για να προφυλαχθούν από τις βροχές και τα χιόνια. Το ντύσιμο τους με την μακρυά κάπα αποτελούσε διαφορετικο ντύσιμο από αυτό των κατοίκων του κάμπου και έτσι ονομάσθηκε ο οικισμός Μακρυκάπα. Υπάρχει και η εκδοχή ότι το όνομα προήλθε από τα γύρω βουνά Τανάϊδα, ψηλοτερα την αρκουδιά και το Βοϊδοβούνι που σχημάτιζαν ένα μεγάλο και μακρύ κάππα. Δίπλα στην Μακρυκάπα βρίσκεται ο οικισμός Εφτακόνακα. Ο οικισμός κτίσθηκε μετά την επανάσταση του '21 από βοσκούς, που κατέβηκαν από τα Βάβουλα και βρήκαν στν περιοχή κονάκια, τα οποία κατοίκησαν. Επειδή βρήκαν επτά κονάκια, ονόμασαν το τσοπανοχώρι Επτακόνακα. Τα Επτακόνακα καταργήθηκαν το 1981.

Makrikapa is a village of the Municipality of Dirfion - Mepapion of the Prefecture of Evia, which was created by the merger of the municipalities of Messapion and Dirfion. It has a population of 804 inhabitants, according to the 2011 Census and is at an altitude of 160 meters. It is 14 km from Psachna and 30 from Chalkida. The village houses are located on either side of its main road and thus the residential web extends in length and not in width. In the center of the village there is a river and many plane trees are planted around. History: According to tradition, the village took its name in the following way: In the first years after the revolution of 1821 the first houses of the pastoral settlement were built by the shepherds of the settlements of Apogremos (Attali) and Vavoula. Mountain shepherds wore long-haired camps that were needed in the winter when their sheep and goats were barking in the surrounding mountains to guard against rains and snow. Dressing them with long-haired camps was a different outfit than that of the inhabitants of the plain, and it was called the Makrikapa settlement. There is also the scenario that the name came from the surrounding mountains of Tanaida, the higher the bear and the Voidovouni that formed a long and long kappa. Next to Makrikapa is the settlement of Eftakonaka. The settlement was built after the revolution of the 21st century by shepherds who descended from Vavoula and found in the region conacs, which were inhabited. Because they found seven backyards, they called the quake village of Eptakonaka. Eptaconaka was abolished in 1981.