Yunfeng Mountain

1511 29/06/2016 151

Video no longer available.

Rate this post

Yunfeng Mountain

Yunfeng Mountain Yunfeng Mountain,located in Tengchong city,west side of Longjiang river, near famous Longjiang bridge. The temple on top of this mountain built in 17th century.Tengchong, Baoshan, China