Zespół Klasztorny Supraśl

Zespół Klasztorny Supraśl

Zespół Klasztorny Supraśl - Zespół Klasztorny Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu z lotu ptaka mieście leżącym kilkanaście kilometrów od Białegostoku, to jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Jego założycielem był Józef Sołtan, biskup smoleński, a od 1507 roku metropolita kijowski.Monaster został ufundowany jeszcze w XV wieku przez Aleksandra Chodkiewicza - wojewodę nowogródzkiego. Chodkiewiczowie należeli do grona najwybitniejszych rodów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim, niemniej Józef Sołtan również wywodził się z zamożnej rodziny. Początkowo siedzibą klasztoru był Gródek, lecz wkrótce okazało się, że życie świeckie, toczące się wokół istniejącego tam zamku, przeszkadzało mnichom w osiągnięciu skupienia. Z tego powodu na początku XVI wieku klasztor przeniesiono na uroczysko Suchy Hrud, znajdujące się w pobliżu dzisiejszego Supraśla.

1074 09/08/2017 96
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (6 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: