Gdański Teatr Szekspirowski

content towns category

Gdański Teatr Szekspirowski

Teatr Szekspirowski w Gdańsku z lotu ptaka - Gdański Teatr Szekspirowski Wojciecha Bogusławskiego - Projekt pn. „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku” – POIS.11.02.00-00-00-014/08 – był przedsięwzięciem realizowanym w ramach Działania 11.2 (Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym), Priorytetu XI (Kultura i dziedzictwo kulturowe), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Przedmiotem Projektu była budowa obiektu teatralnego w Gdańsku, w centrum Starego Miasta, który będzie pełnił funkcję siedziby instytucji kultury – Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce. Obiekt jest próbą powiązania Szkoły Fechtunku, powstałej w Gdańsku na początku XVII wieku i funkcjonującej przeszło 200 lat, z architekturą XXI wieku. Wielofunkcyjny budynek przeznaczony był do ćwiczeń i spotkań szermierczych, występów i pokazów, walk zwierząt i teatralnych przedstawień. Grały w nim często aktorskie trupy z Anglii, wystawiając Szekspirowskie dramaty. Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pozwoliła na wykreowanie wysokiej jakości prestiżowej oferty kulturalnej, która stała się wizytówką Miasta Gdańska, regionu i kraju. Profil działalności i oferta Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego nie powiela się z działalnością żadnego teatru na terenie Gdańska oraz kraju. Celem ogólnym projektu było i jest wykorzystanie potencjału oferty kulturalnej o znaczeniu europejskim i światowym do zwiększenia atrakcyjności Miasta Gdańska, regionu i kraju oraz zapewnienie obszarowi miasta spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego. teatrszekspirowski.pl

1559 29/12/2016 96
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: