Kurtulus Cami Mosque

1442 29/04/2015 5

Video no longer available.

Rate this post

Kurtulus Cami Mosque

Kurtulus Cami Mosque Kurtuluş Camii Gaziantep 4K Havadan Video Çekim Kurtuluş Cami, Tepebasi,Gaziantep,Turkey/Gaziantep is Tepebaşı neighborhood. 1873 - Between 1892 and was built by stonemason Taşçıyan According to Sarkis Sarkis Balyan design. Virgin Mary (St. Mary's) Church, also known as the structure is built on area of 1100 square meters, it is 30 meters high from the ground. According to a story told to this place, one called from Bali Acemistan suffers Antep going on a pilgrimage to Jerusalem and sorry to see where they were doing in the caves of Armenians worship and giving up to go to Jerusalem where he decides to build a church. Just collect Armenians living in Gaziantep and decision taken. In the meantime taken the necessary permits from the Ottoman Sultan. Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, 1892 yılında kilise olarak inşa edilmiştir. Kilise, Osmanlı Saray Mimari Sarkis Balyan tasarımına göre ve taş ustası Sarkis Taşçıyan tarafından inşa edilmiştir.Ermeni Gregoryan Kilisesi olarak yapılan bina, Antep-Halep bölgesinin taş mimarisini başarıyla Ermeni kilise mimarisinin çok köşeli kümbet sistemiyle bütünleştirmiştir. Yapının köşe­leri, pencere silmeleri yöresel siyah ve beyaz taşlardan yapıl­mıştır. Yapının üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. Mihrap dik­dörtgen bir niş şeklinde dışarıya çıkıntılıdır. Mihrap duvarına üç sıra halinde pencere dizisi yerleştirilmiştir. Alınlığın ortasında da yuvarlak bir pencere bulunmaktadır.Kilisenin 5 kapısının iki kapısı kuzeye, iki kapısı güneye, ana kapısı ise batıya açılmaktadır. Kilisenin çanı Brezilya’da ya­şayan bir Ermeni’ olan Hrant Köşkeryan tarafından Güney Amerika’da özel olarak döktü­rülmüştür. 3 ton civarındadır ve şu an Gaziantep Müzesi’n­dedir. Kurtuluş Camii Gaziantep 4K Havadan Video Çekim Gaziantep'te Havadan Fotoğraf ve Video Çekimlerinin tek adresi... betterFLY.com.tr Videoyu 4K ULTRA HD izlemek için: youtu.be/3w-V7OmjmpE