Udon Thani Thai King’s Mourning Ceremony

Udon Thani Thai King’s Mourning Ceremony

Udon Thani Thai King's Mourning Ceremony ชาวอุดรธานีร่วมกันแปรอักษรถวายแด่ในหลวง. China City Shrine, Udon Thani, Udon Thani Province, Thailand.วีดีโอประวัติศาสตร์ ชาวอุดรธานี ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญพิธีปัณรสมวาร (15วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ในค่ำวันที่ 27 ตุลาคม 2559 Udon Thani Thai King's Mourning Ceremony • Geotagged Drone Videos ขอขอบคุณทางจังหวัดอุดรธานี อบจ.อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ที่ให้โอกาส Prime1Sky ได้มีส่วนร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดและของชาวอุดรทุกคน ธานินทร์ วงศ์อาษา (Prime1Sky)

1601 28/10/2016 28
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: