Pałac w Młochowie

1432 03/12/2016 96
Rate this post

Pałac w Młochowie

Pałac w Młochowie z lotu ptaka -  Pałac został wzniesiony na początku XIX wieku (budowę rozpoczęto prawdopodobnie po 1804 roku, ukończono przez 1810). Decyzję o budowie podjął prawdopodobnie Walery Faustyn Sobolewski (Młochów należał do Sobolewskich od lat 20. XVIII wieku), autorem projektu był najprawdopodobniej Jakub Kubicki. Od tego czasu pałac w Młochowie wielokrotnie zmieniał właścicieli poprzez dziedziczenie. W 1910 roku Młochów otrzymała Magdalena Radziwiłłowa. Pałac był traktowany wtedy jako letnia rezydencja, nie prowadzono tu większych inwestycji a majątkiem zarządzali pełnomocnicy. W czasie I wojny światowej został spalony przez stacjonujące tam wojska rosyjskie, po jej zakończeniu budynek zabezpieczono, ale w okresie międzywojnia nie podjęto odbudowy. W czasie II wojny światowej Młochów znalazł się w rękach Niemców. W 1947 wnętrza pałacu zostały zaadoptowane na potrzeby przedszkola i domu dla sierot. W latach 1948-57 miał miejsce kapitalny remont, po jego zakończeniu pałac przekazano w ręce Instytutu Hodowli Ziemniaka. Kolejnym użytkownikiem był Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, jednak ostatecznie pałac opuszczono, jego los nie zmienił się do dziś, co sprawia, że popada w ruinę. Pałac w Młochowie to budowla o zwartej bryle, wzniesiona na planie prostokąta, piętrowa. Wejście do pałacu prowadzi poprzez portyk ogrodowy (od południa), natomiast portyk w elewacji frontowej zawiera jedynie taras widokowy. Wszystkie elewacje pałacu pokryte są głębokim boniowaniem. Na cały zespół pałacowy składa się pałac, 2 symetryczne oficyny usytowane od strony północnej, dawna oranżeria (od wschodu) oraz dom ogrodnika.//www.dworypalace