Kopiec Kościuszki

1650 25/11/2014 10
Rate this post

Kopiec Kościuszki

Flying over Kopiec Kościuszki, Kraków, Poland Kraków, Polska/Postanowił naród uczcić pamięć Kościuszki pomnikiem trwałym a prostym. Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej zdecydowano w Krakowie wznieść symboliczną mogiłę za pomnik dla Naczelnika, z ojczystej ziemi i głazu krajowego, na wzór prehistorycznych, spowitych w legendy krakowskich kopców Kraka i Wandy.Nazajutrz po trzeciej rocznicy śmierci 16 października 1820 r. odbyła się uroczystość założenia podstawy pomnika. Uroczystość miała religijno-patriotyczny charakter. Uczestniczyły w niej władze Rzeczypospolitej Krakowskiej, przedstawiciele Kapituły wawelskiej i Senatu uniwersyteckiego, przedstawiciele wszystkich stanów społecznych z Krakowa i z innych ziem Polski, teraz pod zaborami. W czasie wznoszenia Mogiły zdeponowano w niej przesłaną w r. 1821 przez księżną Izabelę Czartoryską z Puław, ziemię spod Maciejowic, później też złożono tu ziemię spod Szczekocin i Dubienki. Projekt konsultowali i w trakcie budowy go modernizowali - architekt Szczepan Hubert oraz Franciszek Sapalski - matematyk. Budowę nadzorował ustanowiony przez Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa w dniu 24 listopada 1820 r. Komitet Budowy Pomnika dla Tadeusza Kościuszki, zawiadywany przez gen. F.M. Paszkowskiego jako prezesa.Po trzech latach prac (25 października 1823 r.) budowę uznano za zakończoną. Komitet, organ publiczny podległy najwyższej władzy Rzeczypospolitej Krakowskiej, nie rozwiązał się lecz stanął na straży tej narodowej pamiątki i własności, w charakterze zarządcy, konserwatora i opiekuna. Komitet ten zwany dziś Komitetem Kopca Kościuszki, którego poczynania organicznie wiążą się z losem Kopca, ma dziś za sobą tyle lat nieprzerwanej służby, ile liczy Kopiec.W połowie XIX w. zaborcza władza austriacka postanowiła z Krakowa uczynić twierdzę w nadgranicznym systemie obrony monarchii austro-węgierskiej. Postanowili na wyjątkowo strategicznie dogodnym miejscu panującym nad wiodącą właśnie przez Dolinę Wisły drogą na Śląsk - na wzgórzu bł. Bronisławy, wokół Kopca wznieść duży fort jako jeden z wielu opierścieniających Kraków. Komitet był zmuszony odstąpić austriackiemu ministerstwu wojny w Wiedniu grunty wokół Kopca zastrzegając eksterytorialność owej jednej morgi wiedeńskiej ziemi u podstawy Kopca wraz z jego stożkiem oraz zapewniając swój dalszy zarząd nad Pomnikiem. www.kopieckosciuszki.pl