Πύργος στην Πολιτικών – Euboea Towers Politika

1414 26/12/2018 71
Rate this post

Πύργος στην Πολιτικών – Euboea Towers Politika

Πύργος στην Πολιτικών - Στο κέντρο του χωριού Πολιτικά της Εύβοιας δίπλα στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος υπάρχει ένας μεσαιωνικός τετράγωνος πύργος. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ιστορία και τη χρήση του αλλά είναι προφανώς Βενετσιάνικος και το πιθανότερο είναι να χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Υπενθυμίζεται ότι το φράγκικο Τριτημόριο της Χαλκίδας από το 1383 πέρασε υπό ενετικό έλεγχο (υπό τον Γκασπάρ Σομμαρίπα που ξεκίνησε την καριέρα του σαν σύζυγος της Μαρίας Σανούδου και ως άρχων της Πάρου). Έτσι από το τέλος του 14ου αιώνα μέχρι το 1470 που ήρθαν οι Τούρκοι, οι Ενετοί ήταν οι υπεύθυνοι για την κατασκευή πολλών παρόμοιων πύργων στην περιοχή. Πύργος στην Πολιτικών | Ελλάδα Αεροφωτογράφηση

Greece Euboea Towers Politika: In the center of Politika village of Evia, next to the Temple of Metamorphosis of the Savior there is a medieval square tower. There is no information about the history and its use but it is obviously Venetian and is most likely to date back to the 15th century. It is reminded that Halkida's Triatholicon from 1383 was under Venetian control (under Gassar Somaripa who started his career as a wife of Maria Sanoudos and as an aristocrat of Paros). Thus, from the end of the 14th century until the 1470s when the Turks came, the Venetians were responsible for the construction of many similar towers in the area.