Conwy Castle

Conwy Castle

Castles from the Clouds: Conwy Castle / Cestyll o’r Cymylau: Castell Conwy.Rose Hill Street, Conwy, United Kingdom.Built for Edward I by Master James of St George, Conwy Castle is one of the finest surviving medieval fortifications in Britain.An estimated £15,000 was spent building the castle, the largest sum Edward spent in such a short time on any of his Welsh castles.Adeiladwyd Castell Conwy ar gyfer Edward l gan Meistr James o San Siôr a dyma un o’r amddiffynfeydd canoloesol harddaf sy’n dal i sefyll ym Mhrydain. Amcangyfrifir bod £15,000 wedi’i wario ar adeiladu’r castell, y swm fwyaf i Edward ei wario mewn cyfnod mor fyr ar unrhyw un o’i gestyll yng Nghymru. cadwwales

 

1372 21/04/2015 9
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: